Saturday 25th May 2024,
snuffstreetjournal
Human Rights Issue

Manipulations in the Danish courtrooms

On the occasion of the Danish EU Presidency 2012, Snuff Street Journal interviews human rights lawyer Claus Bonnez, who explains that the Danish courts systematically violates the human rights convention article 5, in connection with the legal proceedings undertaken by Danish psychiatric patients.

I anledning af det danske EU formandskab 2012, interviewer Snuff Street Journal menneskerettighedsadvokat Claus Bonnez der udtaler at de danske domstole systematisk overtræder menneskerettighedskonventionens artiklel 5, i forbindelse med den juridiske sagsbehandling af danske psykiatriske patienter.

DVD available with subtitles in following languages:
dansk, deutsch, english, français
Downloadable DVD ISO file for educational use

Transparency international, Danmark – rapport 2012:

“Borgerne har, ifølge Grundloven, ret til en retfærdig rettergang. Danmark har en uafhængig og meget professionel juridisk institution, der sikrer en høj grad af retssikkerhed, og domstolen nyder stor tillid i befolkningen. Verdensbankens indeks viser også, at retssikkerheden i Danmark er rimelig optimal med 98% ud af 100 (100 svarende til optimal retsikkerhed), og Freedom House giver i deres seneste rapport fra 2011 Danmark maksimum point i forhold til respekten for både politiske og civile rettigheder.”

Like this Article? Share it!

Comments are closed.